top of page

PRIVACYBELEID

A.Inleiding

 1. De privacy van bezoekers van onze website is erg belangrijk voor ons en we doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid beschrijft wat we met uw persoonlijke gegevens doen.

 2. Door in te stemmen met ons gebruik van cookies in overeenstemming met dit beleid wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, kunnen we cookies gebruiken telkens wanneer u onze site bezoekt.

B. Verzameling van persoonlijke informatie

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 1. Informatie over uw computer, inclusief uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;

 2. Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, inclusief de verwijzende bron, duur van het bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden;

 3. Informatie zoals uw e-mailadres, dat u ons verstrekt wanneer u zich registreert op de site;

 4. Informatie die u invoert wanneer u een profiel aanmaakt op onze website, zoals uw naam, profielfoto, geslacht, geboortedatum, relatiestatus, interesses en hobby's, opleiding en werkgeschiedenis;

 5. Informatie zoals uw naam en e-mailadres, die u invoert om u te abonneren op onze e-mails en/of nieuwsbrieven;

 6. Gegevens die u invoert wanneer u gebruik maakt van de diensten van onze website;

 7. Informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze site, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt;

 8. Informatie met betrekking tot de aankopen die u doet, de diensten die u gebruikt of de transacties die u uitvoert op onze site, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens;

 9. Informatie die u op onze website plaatst met de bedoeling deze op internet te publiceren, waaronder uw gebruikersnaam, uw profielfoto's en de inhoud van uw berichten;

 10. Informatie in alle communicatie die u ons per e-mail of op onze website stuurt, inclusief hun inhoud en metadata;

 11. Alle andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Voordat u persoonlijke informatie over een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u toestemming van die persoon verkrijgen voor de openbaarmaking en verwerking van die persoonlijke informatie onder de voorwaarden van dit beleid.

 

C. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, wordt gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid of op de relevante sitepagina's. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 1. Om onze website en ons bedrijf te beheren;

 2. Onze website voor u personaliseren;

 3. Uw gebruik van de op onze website aangeboden diensten mogelijk maken;

 4. om u de goederen te sturen die op onze site zijn gekocht;

 5. U voorzien van de diensten die op onze site zijn gekocht;

 6. U afschriften, facturen en betalingsherinneringen sturen en uw betalingen innen;

 7. U niet-marketing commerciële communicatie sturen;

 8. U e-mailmeldingen sturen waar u uitdrukkelijk om heeft verzocht;

 9. U onze nieuwsbrief per e-mail sturen, als u daarom heeft verzocht (u kunt ons op elk moment laten weten dat u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen);

 10. U marketingcommunicatie sturen met betrekking tot ons bedrijf of zorgvuldig geselecteerde externe bedrijven waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn, per post, of waar u uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk moment laten weten dat u geen langer marketingcommunicatie wenst te ontvangen);

 11. Statistische informatie over onze gebruikers aan derden verstrekken (zonder dat dergelijke derden met deze informatie een individuele gebruiker kunnen identificeren);

 12. Afhandelen van verzoeken en klachten met betrekking tot uw website die door of over u zijn gedaan;

 13. De veiligheid van onze website handhaven en fraude voorkomen;

 14. Het controleren van de naleving van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze website (inclusief het controleren van privéberichten die worden verzonden via de privéberichtenservice van onze website); en

 15. Andere gebruiken.

Als u persoonlijke informatie op onze website plaatst om deze te publiceren, zullen we deze publiceren en kunnen we die informatie gebruiken in overeenstemming met de toestemmingen die u ons verleent.

Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw gegevens op onze website te beperken en kunnen worden aangepast in uw privacy-instellingen op de website.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing, noch die van andere derden.

.

D. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan al onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of aannemers, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk lid van onze bedrijfsgroep (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid.

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

 1. Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

 2. In het kader van een lopende of toekomstige gerechtelijke procedure;

 3. Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);

 4. Aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa in ons bezit dat we willen (of overwegen) verkopen; en

 5. Aan iedereen van wie wij redelijkerwijs denken dat hij partij is bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit voor de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie als, naar onze mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit waarschijnlijk openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie zou eisen.

Tenzij anders bepaald in dit beleid, zullen we uw persoonlijke gegevens niet delen met derden.

E. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

 1. We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

 2. We zullen alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt opslaan op beveiligde servers (beveiligd met wachtwoord en firewall).

 3. Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden uitgevoerd, worden beschermd door coderingstechnologieën.

 4. U erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is en dat we de veiligheid van uw gegevens die via internet worden verzonden niet kunnen garanderen.

 5. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; we zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u zich identificeert op onze website).

 

F. Wijzigingen

Van tijd tot tijd kunnen we dit beleid bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. We kunnen u per e-mail of via de privéberichtenservice van onze website op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid.

 

G. Uw rechten

U kunt ons vragen om u te voorzien van alle persoonlijke informatie die wij over u hebben; de overdracht van dergelijke informatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 1. De betaling van vergoedingen; en

 2. Voorlegging van voldoende bewijs van uw identiteit (voor deze doeleinden accepteren we over het algemeen een notariële fotokopie van uw paspoort plus een originele kopie van een energierekening met uw huidige adres).

We kunnen persoonlijke informatie die u opvraagt, achterhouden voor zover wettelijk toegestaan.

U kunt ons op elk moment vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

In de praktijk zult u van tevoren uw toestemming geven voor ons gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden of zullen wij u de mogelijkheid bieden om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden.

H. Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden en informatie over hen. We hebben geen controle over die sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of -praktijken.

I. Informatie bijwerken

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

J.Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identifier (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen "permanent" of "sessie" zijn: een permanente cookie wordt door de browser opgeslagen en blijft geldig tot de vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór deze vervaldatum verwijdert; wat een sessiecookie betreft, deze verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de browser wordt gesloten. Cookies bevatten over het algemeen geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar de persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan informatie die is opgeslagen in cookies en wordt verkregen door cookies. We gebruiken sessiecookies en permanente cookies op onze website.​

Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

 1. U kunt cookies die al op uw computer zijn opgeslagen verwijderen. Voorbeeld:

  1. met Internet Explorer (versie 10) moet u het cookiebestand handmatig verwijderen (instructies hiervoor vindt u hier  http://support.microsoft.com/kb/278835 );

  2. met Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door op "Extra", "Opties" en "Privacy" te klikken, vervolgens "Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis" te selecteren en op "Toon cookies" te klikken en vervolgens op "Alle cookies verwijderen"; en

  3. met Chrome (versie 29), kunt u alle cookies verwijderen door naar het menu "Aanpassen en beheren" te gaan en vervolgens op "Instellingen", "Geavanceerde instellingen weergeven" en "Browsegegevens verwijderen" en vervolgens op "Cookies en modulegegevens van andere sites verwijderen" te klikken voordat u op "Browsegegevens verwijderen" klikt.

 2. Het verwijderen van cookies zal een negatieve invloed hebben op het gebruik van veel websites.

bottom of page